LUM: januar, februar

Skupaj smo prebrali čudovito slikanico za eko bralno značko o belem medvedku, ki je rešil severne jelene in ustvarjali na temo.

Ob ogledu rudarke hiše in sprehodu skozi naše mesto, smo prebrali tudi legendo o škafarju ter ga naslikali z voščenkami.

Nazadnje smo pobravali motiv Franceta Prešerna v pop art stilu in se pri tem zelo zabavali.