November

Že tretji mesec je za nami. Sedaj pa že s polno paro hitimo in se učimo.

Novembra smo spoznavali števila, jih primerjali in urejali po velikosti, pričeli pa smo tudi z računanjem – seštevanjem.

Pri slovenščini se igramo z glasovi – iščemo prve in zadnje glasove, jih štejemo…

Od vseh teh naporov si odpočijemo in se sprostimo pri športnih, plesnih, glasbenih, likovnih dejavnosti.