Januar in februar

Prva meseca novega koledarskega leta sta hitro minila, mi pa smo se vseeno pridno učili, čeprav je bilo zelo malo dni, ko smo bili vsi v šoli. Tisti, ki ste bili odsotni pa ste vse pridno nadoknadili doma.

Pričeli smo z branjem, spoznavali smo števila in računanje do 10, izvajali poskuse s tekočinami in trdnimi snovmi, spoznavali preteklost, plesali, igrali stare igre, ob kulturnem prazniku nas je obiskal dr. Prešeren in še in še…