Bralni teden

V tednu, ko se zaključuje Bevkova bralna značka vsako leto en teden namenimo branju in tudi letos je bilo tako. Večino naših dejavnosti je v tem tednu povezanih z branjem.

Vsak dan smo poslušali pravljico, ki so nam jih brali delavci šole – ravnateljica, računalničar, kuharica in hišnik.

Imeli smo tudi knjižnično vzgojo, kjer je za nas tudi knjižničarka Martina pripravila čudovito pravljico. En dan pa se je knjižnica preselila kar na naš hodnik. Postavili so nam bralne otočke, ki smo jih z veseljem raziskovali. Otroci so si na listek prepisali tudi naslove knjig, ki so se jim zdele zanimive in si jih bodo v prihodnjih tednih izposodili.

Učenci, ki so bralno značko opravili, so se v sredo udeležili zelo zanimivega pogovora z dvema znanima domačimo športnikoma – kolesarjema Janom Tratnikom in Matevžev Govekarjem.

Vsi skupaj pa smo bralni teden zaključili s čudovito gledališko predstavo Tiho, tukaj vsi beremo, ki so jo pripravili v dramskem krožku, ki ga vodi učiteljica Živa.

Že cel mesec pa nas dvakrat tedensko obiskujejo petošolci, ki nam preberejo kratke zgodbice in s tem spodbujajo k branju.

Seveda pa ne bomo prenehali z branjem – saj smo vsak dan boljši in hitrejši. Razne bralne dejavnosti bomo izvajali prav do konca šolskega leta.

Želimo si, da branje učencem postane užitek in bodo z veseljem brali ali da jim branje vsaj ne bo povzročalo večjih težav.

Na spletni strani šole  https://www.osnovna-sola-idrija.si/2022/04/26/bralni-teden-2/  si lahko ogledate tudi kratek video o bralnem tednu, ki ga je pripravila učiteljica Ana Kurtanjek.