Predstavitev športov

V mesecu septembru kar nekaj ur športa namenimo predstavitvam športnih klubov, ki delujejo v naši okolici.

Predstavili so se nam Karate klub Idrija, Plesni klub Idrija in Košarkarski klub.