Varno v prometu

Varnost v prometu je zelo pomembna in jo je otrokom potrebno privzgajati že zelo zgodaj.

Vsako leto v sodelovanju s Policijsko postajo Idrija in  Zvezo šoferjev in avtomehanikov Vrhnika in Idrija na zabaven način prvošolci spoznavajo in utrjujejo svoje znanje o prometu. S policistom smo se sprehodili v okolico šole, se pri tem naučili pravil, ki v prometu veljajo za pešce ter spoznali nevarnosti, ki v prometu pretijo na nas. Na šolskem igrišču so se učenci pomerili v štafetnih igrah, spretnostnem poligonu ter poznavanju prometnih znakov. Na zabaven način so se danes učenci veliko naučili.